👈 فروشگاه فایل 👉

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

دانلود پایان نامه راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات

63

حجم

0/697 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

پیشگفتار : 

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی باید از یك سو بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص  عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد. یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید. علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكان گسترش ، رواج و فراگیری اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.

 امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند . 

اركان اصلی عملیات پیمانكاری :

در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد : 

كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می دهد . 

پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد . 

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است . 

موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی هایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد . 

کلمات کلیدی:

مالیات پیمانكاری

حسابداری پیمانكاری

مراحل حسابداری پیمانكاری

روشهای حسابداری پیمانكاری

فهرست مطالب 

فصل اول : عملیات پیمانكاری : 

- اركان اصلی عملیات پیمانكاری

- انواع قرارداد های پیمانكاری 

- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری 

- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 

- ارجاع كار به پیمانكار 

- انعقاد قرارداد با پیمانكار 

- اجرای كار ( شروع عملیات ) 

- خاتمه كار 

- سازمان بر اساس وظایف 

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز :

دارائی های جاری :

- بانك و صندوق 

- تنخواه گردان ها 

- حساب های دریافتنی 

- حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول 

- اسناد دریافتنی 

- پیش پرداخت ها 

- سپرده حسن انجام كار 

دارائیهای ثابت : 

- دارائیهای ثابت مشهود 

- دارائیهای ثابت نامشهود 

بدهی های جاری : 

- حسابهای پرداختنی 

- اسناد پرداختنی 

- پیش دریافت ها 

بدهی های بلند مدت : 

- سرمایه 

- درآمدها

- هزینه ها

- حساب پیمان 

- حساب كار گواهی شده 

فصل سوم : روش های متداول حسابداری پیمانكاری:

- روش كار تكمیل شده 

- روش درصد پیشرفت كار

- ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری

- تعیین سود پیمان تكمیل شده 

- انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده 

- محاسبة سود پیمان ناتمام 

- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

- نحوه محاسبات استهلاك اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری :

- مالیات مقطوع 

- مالیات بر درآمد پیمانكاری 

- درآمد مشمول مالیات پیمانكاری 

- مالیات موسسات پیمانكاری

- شركت های سهامی 

- نحوة نگهداری حساب های مالیاتی 

- پیش پرداخت مالیات

- مالیات قطعی پیمان ها 

- ذخیرة مالیات بر درآمد 

فصل پنجم : گزارش های مالی :

- ترازنامه

- جدول بهای تمام شدة ‌كار در جریان ساخت 

- گزارش های عملیاتی 

- گزارش پیشرفت كار 

- صورت حساب سود و زیان 

- تراز آزمایشی

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی پروپوزال و طرح تفصیلی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن ناگفته های بیت کومین پاورپوینت بررسی معماری سکوی پرش اسکی منطقه برگيسل پاورپوینت آشنایی با مفهوم ریتم در طراحی