👈 فروشگاه فایل 👉

تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

ارتباط با ما

... دانلود ...

تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

هدف از این تحقیق برسی تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

55/460 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق برسی تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک می باشد.

در اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ، فرایند تضاد زمانی اتفاق می افتد که مدرسه با سطح موفقیت بالاتر منجر به کاهش خود پنداره ی تحصیلی فردی دانش آموز شود، در حالی که همسانی زمانی اتفاق می افتد که دستاوردهای زیاد مدرسه منجر به دستاورد های علمی بالاتر و خود پنداره ی بیشتر شود(لودکا، 2005). با این وجود نشان داده شده که اثر تضاد بسیار قوی تر از اثر همسانی است. حضور در یک مدرسه که در آن مدرسه به طور متوسط موفقیت زیاد است منجر به ایجاد فشار بیشتر بر دانش آموزان مدرسه برای مقایسه دستاوردهای خود با دیگران (اثرات منفی تضاد) می شود. با این وجود، تحقیقات کمی در این رابطه انجام شده اند.

در تحقیقی که توسط پرکل و بروال (2010)  بر روی 722 دانش آموز کلاس پنجم انجام گرفت تاثیر میانگین توانایی کلاس و نوع کلاس (عادی یا خاص) بر روی خود پنداره تحصیلی ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین بالای توانایی کلاس منجر به خود پنداره ی تحصیلی پایین شد (تاثیر تضاد) اما نوع کلاس تاثیر مثبتی بر آن داشت (تاثیر همسانی). در این تحقیق نشان داده شد که هر دو نوع تاثیر در کلاس دانش آموزان خاص برابر بود بنابراین تاثیر بیشتر اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک (تاثیر تضاد بیشتر در مقایسه با همسانی) در این تحقیق دیده نشد.

یافته های اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک تا حد قابل ملاحظه ای قوی هستند، و بر طیف گسترده ای از دانش آموزان مختلف و ویژگی های زمینه ای، موقعیت ها، کشورها، برنامه های دراز مدت، و طرح های پژوهشی قابل تعمیم است. به علت اهمیت خود پنداره ی تحصیلی در پیش بینی موفقیت های آینده، انتخاب شکل دوره و دستیابی به امکانات آموزشی، این نتایج کاربردهای  مهمی در شکل سازمان یافتن مدارس دارند(به عنوان مثال، پی گیری، گروه بندی توانایی ها و برنامه های آموزش و پرورش استعدادها(مارش، 2008). 

فهرست مطالب

تعریف نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

تعریف عملیاتی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک

گفتار اول: چارچوب نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک    7

تاثیر همسانی و تضاد    10

اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دانش آموزانی با توانایی کمتر    12

چارچوب ارزیابی معلم    13

گفتار دوم: پیشینه پژوهش    15

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    15

تحقيقات  انجام شده ی داخلي    19

منابع    29

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی گرایش های تفکر انتقادی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط 27 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت دینداری 57 صفحه ویژگی و مضامین شعر اندلسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقيت