👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

شهرمجموعه ای ازترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که درآن جمعیت ساکن،متمرکز شده اند.ویژگی های آن(به صورت منظم،دارای آداب ورسوم،دارای تخصص مختلف،وابستگی شدید به روستاها،جمعیت نسبتا متراکم،وجود خیابان هاومراکز کار و تجارت،امکانات رفاهی وآموزشی)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

151

حجم

1016/1021 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 151

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

کلاس مبانی برنامه ریزی شهری

.1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی .2بخش دوم:تحولات شهرنشینی .3بخش سوم:تحولات شهرسازی .4بخش چهارم:برنامه ریزی وانواع آن .5بخش پنجم:روش مطالعه وضع موجود .6بخش ششم:ارایه طرح هاوراه حل ها .7بخش هفتم:الگوی برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری .8بخش هشتم:ضوابط توسعه زمین وتاسیسات زیر بنایی .9بخش نهم:تاثیرعومل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرح های شهرسازی .10بخش دهم:نواحی مسکونی

بخش یک

مفهوم شهروشهرسازی

محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده میشناسیم دربر میگرد. احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدیگر،انسان رابرآن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی وداده های ساختمانی محیط اطراف خود،به ایجادمسکن دست بزند. نحوه زندگی بشروسکونت او،دارای دوتقسیم بزرگ کوچ نشینی ویکجا نشینی است که شامل: کوچ نشینی برمبنای(صیدوشکار،زندگی شبانی،ییلاق وقشلاق،مهاجرت شبانی وکشاورزی ابتدایی) یکجا نشینی برمبنای کشاورزی وبهگزینی مواد کشاورزی ازدیدگاه دیگر،زندگی ثابت وایجادده(درمکان مناسب)همراه باکشاورزی آغاز می شود ودرادامه با پراکندگی روستاهاومبادلات کالاهای کشاورزی شهرهابه وجودمی آیند.

وجود روستا از لزوم وجودشهرهاست،پس اهمیت توجه به روستاهاکمتراز شهرهانیست واین درحالی است که باوجودگسترش روزافزون شهرها هنوز قسمت اعظم انسان ها در روستاها ساکنند. مهاجرت روستاییان به شهرها به علت وجودامکانات رفاهی درشهرها وکمبودآن درروستاهاصورت گرفته است واین پدیده باعث کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها وتراکم بیش از حد جمیت درشهرهاشده است. لزوم یک ارتباط صحیح وتدوین برنامه های برای استفاده هرچه بیشتراز استعداد های طبیعی درمکان های مختلف ضروری است! برنامه ریزی ها باید به نحوی به مرحله اجرا درآیندکه به سکونت گاه ها وفعالیت های انسانی به صورت یک جامعه بزرگ منطقه ای نگریسته شودکه جمعیت آن درمناطق مختلف پخش شده است.

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله و انطباق آن با عقود شناخته شده پروپوزال پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ یکجانبه گرایی امریکا و تأثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران فرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین