👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری جو سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری جو سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

73

حجم

225/926 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری جو سازمانی عنوان این پژوهش است که در بخش اول به مبانی نظری جو سازمانی می پردازیم و در بخش دوم به پیشینه تحقیق جو سازمانی در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.از دیدگاه هالپین و کرافت  (1970)؛ "ویژگی‌های درونی‌ای که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می‌سازد و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد، جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله‌ی ادراک کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگی‌های درونی سازمان سنجیده می‌شود" (ایوانز ، 1996). صاحب‌نظران رفتار سازمانی، زیرمقیاس‌هایی را برای جو سازمانی در نظر گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به سوسمان و دیب  (1989) اشاره کرد که هدف، نقش، پاداش، رویه‌ها و ارتباطات را به عنوان زیرمقیاس‌های جو سازمانی برشمرده‌اند (سوسمان و دیب، 1989). 

جو سازمانی ویژگی نسبتاً بادوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمان‌ها می‌شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی‌طرفی است و از طریق تعامل‌های بین اعضاء ایجاد می‌شود، به عنوان مبنایی جهت تفسیر موقعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و منعکس‌کننده هنجارها، ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و نگرش‌ها از فرهنگ سازمانی است. همچنین به عنوان منبعی مؤثر و با نفوذ جهت شکل‌دهی رفتار عمل می‌کند (گودرزی، 1381).

فهرست مطالب

 تعریف مفهومی جو سازمانی

 تعریف عملیاتی جو سازمانی

بخش اول: مبانی نظری  در مورد جو سازمانی

الف: جو سازمانی    8

2-2-1-تعاریف جو سازمانی    8

جدول 1: تعاریف جوسازمانی از دیدگاه تنی چند از صاحبنظران    19

2-2-2-ویژگی‌های جو سازمانی    19

جدول 2: ویژگی جو سازمانی از دیدگاه صاحبنظران    22

2-2-3-عوامل مؤثر بر جو سازمانی    22

جدول 3: عوامل تأثیرگذار بر جو سازمانی (شیرزادی، 1385)    25

2-2-4-ابعاد جو سازمانی    26

2-2-5-انواع جو سازمانی    27

جدول 4: جو حمایتی و جو تدافعی در سازمان‌ها (پرداختی، 1385)    29

2-2-6-نظریه‌های جو سازمانی:    29

2-2-6-1-مدل جو سازمانی هالپین و کرافت    29

شکل 1: جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و معلمان (Silver; 1991)    31

جدول 5: ویژگی‌های شش نوع جو سازمانی (شیرزادی، 1385)    37

جدول 6: ویژگی‌های جو باز و بسته (شیرزادی، 1385)    37

2-2-6-2-مفهوم‌پردازی رنسیس لیکرت از جو سازمانی:    37

جدول 7: سیستم یک و چهار لیکرت    38

2-2-6-3-مفهوم‌پردازی هوی و سیبو از جو سازمانی    38

جدول 8: انواع جو بر حسب نظریه هوی و سیبو    43

2-2-6-4-مفهوم‌پردازی هریسون از جو سازمانی:    43

2-2-6-5-مفهوم‌پردازی هاجست از جو سازمانی    44

شکل 2: مفهوم‌پردازی هاجست از جو (پورسیف، 1385)    45

2-2-6-5-مفهوم‌پردازی ویزبورد از جو سازمانی    45

شکل 3: مدل 6 وجهی ویزبورد در رابطه با جو سازمانی    46

2-2-6-6-مفهوم‌پردازی تاجی‌یوری از جو سازمانی    46

شکل 4: مدل تعاملی روابط بین عوامل مؤثر در شکل‌گیری جو سازمانی (Owens; 1990)    47

2-2-6-7 مدل مفهومی    47

شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق محقق ساخته بر اساس نظریه هالپین و کرافت (1962)    48

جدول 12: خلاصه تحقیقات داخلی 

بخش سوم: پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی)

جدول 13: خلاصه تحقیقات خارجی

منابع

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نظریه های رضایت شغلی و نحوه اندازه گیری آن پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری در ایران شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی تاثیر دیوار برشی فولادی در مقاوم سازی ساختمانهای فلزی ارزیابی و نظارت هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزی کشور