👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نظریه های هوش سازمانی و ارائه راهکاری جهت استقرار آن در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نظریه های هوش سازمانی و ارائه راهکاری جهت استقرار آن در سازمان

هدف از این پایان نامه بررسی نظریه های هوش سازمانی و ارائه راهکاری جهت استقرار آن در سازمان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

126/865 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تعریف  هوش سازمانی عبارتست از:ظرفیت یک بنگاه برای بكارگيري همه نیروی مغزی اش، و تمرکز آن نیروی مغزی بر انجام مأموریتش. به وسیله آن تعریف، نقش هوش سازمانی ساده است: موفقتر کردن بنگاه در محیطش. آلبرخت می گوید: وقتی افراد با هوش در یک سازمان استخدام می شوند تمایل به حماقت گروهی  پیدا می کنند. عموماً سازمانها بیش از آنکه توسط رقبایشان مورد آسیب قرار گیرند خودشان بخود آسیب می زنند. عدم تبحر اجرایی، جنگهای اداری، مبارزات سیاسی در همه سطوح، اختلال سازماندهی، قوانین و رویه های بی معنی، همه توطئه ها برای جلوگیری یک تجارت، از بکارگیری همه نیروی مغزی است که برای آن پول می پردازد که می توانیم به آن، حماقت تجمعی بگوییم.

ممکناست انسانها خیلی باهوش باشند و خیلی توانا برای انجام دادن کارهای بزرگ، اما نیروی تجمعی مغزی آنها به هدر می رود. بیائید به آن اینگونه فکر کنید: وقتی کارکنان هر روز صبح برای کار کردن می رسند، آنها با خود عدد معینی از بهره هوشی را همراه می آورند شامل هوش عملی ایشان و ظرفیت ذهنی یادگیری. وقتی که ما به آنها پولی می پردازیم، ما یک گزينه را در آن نمره هوش خریداري كرده ايم. در پایان هر روز ما می توانیم از آن نمره هوشی استفاده کرده باشیم یا آن رااز دست داده باشیم. چند تا مدیر می توانند بگویند که آنها در حال استفاده از همه هوشی هستند که برای آن پول می پردازند؟ 

براساس علم فیزیک می توانیم در باره این نیروی مغزی از دست رفته بگوئیم که آنتروپی ایجاد می گردد. در ترمودینامیک، آنتروپی میزان اختلال در سیستم است – مقدار انرژی که برای برونده زاینده در دسترس نیست. در مقایسه، می توانیم از سینتروپی صحبت کنیم که عبارتست از افزایش در انرژی یا نیروی مغزی در دسترس. از نظر ریاضی، معادله پایه برای هوش سازمانی عبارتست از: هوش خالصمساوی است بانیروی مغزی در دسترس،منهای آنتروپی به اضافه سینتروپی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

2 -2(تاریخچه هوش سازمانی

تعاریف هوش سازمانی

الف- تعریف تربیتی هوش:

ب- تعریف تحلیلی هوش :

ج- تعریف کاربردی هوش: 

2-2-2( انواع هوش و مولفه های آن

2-2-2-1(انواع هوش از نظر گاردنر :

2-2-2-2( انواع هوش از نظر آلفرد بینه: 

2-2-2-3-(هوش چند گانه

2-2-2-4(انواع هوش چندگانه:

2-2-2-4-1(هوش ديداري / فضايي 

2-2-2-4-2(هوش کلامي/ زباني 

2-3-3-1-3(هوش منطقي / رياضي 

2-2-2-4-4(هوش بدني/جنبشي 

2-2-2-4-5(هوش موسيقي / ريتميک 

2-2-2-5(هوش بین فردی 

2-2-2-6(هوش درون فردي  

2-2-2-7(هوش هیجانی

گلمن در توصيف از هوش هيجاني به ۵ توانايي اصلي اشاره مي‌نمايد:

 2-2-2-8(هوش مصنوعی

2-2-2-9(هوش معنوی:

براي هوش معنوي 10 جزء را مطرح نموده اند:

2-3-(هوش سازمانی

2-3-1(ویژگیها و عوامل موثر بر هوش

-عوامل زیستی موثر بر هوش

  پژوهش‌های مختلف، تاثیر عوامل زیستی گوناگون را بر هوش و توانایی‌های ذهنی افراد نشان داده است که به اختصار اشاره می‌کنیم:

-تفاوت‌های جنسی و هوش:

-پایگاه اجتماعی – اقتصادی:

-طبیعت و تربیت:

2-2-4(نظریه های هوش سازمانی 

2-2-4-1(هوش سازمانی از نظر کارل آلبرخت

(هوش سازمانی از دیدگاه دانشمندان دیگر : 

2-2-4-3(هوش سازمانی کامپیوتری شده :

2-2-5(هوش سازماني به عنوان يك فرآيند

1- ويژگي تعامل:

2-  ويژگي اجماع يا تراكم:

3-  ويژگي همكاري يا تشريك مساعي:

2-2-6) فرایند هوش سازمانی در سازمانها و شرکت ها :

2-2-7(مولفه هاي هوش سازماني

2-2-8)ابعاد هوش سازمانی

2-2-9) مدل هاي هوش سازماني

2-2-10)كاربست هوش سازماني در نظام آموزشي

2-2-11)راﺑﻄﻪﻫﻮشﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﻋﻤﻠﻜﺮد:

2-2-12)ضرورت به کار گیری هوش سازمانی در سازمان ها:

2-2-13) راه کارهای پیشنهادی جهت استقرار هوش سازمانی: 

2-4)پیشینه پژوهش: 

2-4-1) پژوهش‏های داخلي 

2-4-1-1-)پژوهش های داخلی مرتبط با هوش سازمانی

2-4-2-) پژوهش‏های خارجي مرتبط با هوش سازمانی

2-5) جمع بندی تحقیق

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه بیماری آسم بررسی تاریخچه و خط تولید کاشی و سرامیک مقاله رشته پزشکی و حقوق با عنوان پیوند اعضا پاورپوینت مصالح ساختمانی یوبوت U BOOT همراه با شکل و تصاویر اجرایی‬‎ پاورپوینت تحلیل هتل WORKINN ترکیه