👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سوالی (whoqol-bref)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

6

حجم

43/561 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه کيفيت زندگي

پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت توسط سازمان جهاني  WHOQOL (1999) به منظور سنجش کيفيت زندگي طراحي شده است. فرم کوتاه اين پرسشنامه داراي  26 سؤال است. جهت سنجش سلامت جسمي 7 گويه، سلامت روان شناختي 6 گويه، روابط اجتماعي 3 گويه و سلامت محيطي 8 گويه طراحي شده است، 2 سؤال اول نيز حيطه کلي کيفيت زندگي را ميسنجند (نجات، 2008) در ايران فرم کوتاه 26 سؤالي آن هنجار يابي شده و روايي و پايايي آن مطلوب گزارش شده است(نصيري، 1385).

خرده مقياس ها و نمره گذاري پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت

زير مقياس ها    گويه ها

سلامت جسماني    3/4/5/6/7/8/9

سلامت رواني    10/11/12/13/14/15

روابط اجتماعي    16/17/18

سلامت محيط    19/20/21/22/23/24/25/26

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه نقش احساسات در مشتریان آنلاین بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر تحقیق جامع با موضوع سیستم ایمنی EBD پاورپوینت نظام تأمين اجتماعي در كشاورزي