👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله 57 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله 57 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

57

حجم

243/268 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقابله نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد. در تعريف كه لازاروس (1982) از مقابله ارائه مي دهد، آن را تلاش هايي معرفي مي كند كه براي مهار (شامل تسلط، تحمل، كاهش دادن يا به حداقل رساندن) تعارض ها و خواسته هاي دروني و محيطي كه فراتر از منابع شخص اند، صورت مي پذيرد.

بنابراين تعريف مقابله شامل سازش يافتگي با موارد معمولي و مادي نمي شود، در عين حال علاوه بر آنكه اشاره به بعد كنشي و حل مسئله مقابله دارد، تنظيم پاسخ هاي هيجاني را نيز مد نظر قرار داده است. براساس اين دو الگو مقابله دو عملكرد اصلي دارد: الف) تغيير ارتباط موجود بين شخص و محيط (متمركز بر مسئله) و ب) مهار هيجانات تنش زا (تنظيم هيجان).

نمونه پیشینه مقابله:

1.    در مطالعه سجادی و همکاران (2011) که رابطه بین راهبردهای مقابله ای، تعیین هدف و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی دانش آموزان در گروه تیمی و منفرد را مورد بررسی قرار داده بودند. در این تحقیق170 پسر بطور تصادفی از دانش آموزان دبیرستان انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده-ها، از استراتژی های مقابله ای در ورزش، تنظیم هدف و پرسشنامه اضطراب رقابتی و همچنین چک لیست عملکرد ورزشی استفاده کردند. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین کار مبتنی بر راهبردهای مقابله ای با عملکرد ورزشی دانش آموزان در گروه تیمی وجود دارد.

فهرست مطالب

1 4     تعريف مفهومي سبکهای مقابله    1

1 5     تعريف عملیاتی سبکهای مقابله    2

1 7 1  سبک مقابله    3

1 7 2  سبک برخوردی    3

1 7 3  سبک غیر برخوردی    3

مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق سبکهای مقابله     5

مفهوم مقابله    5

2 2 13  عوامل مؤثر بر انتخاب سبكهاي مقابله    6

2 2 13 1  تحول من    6

2 2 13 2 كارآمدي    7

2 2 13 3 خوشبيني    7

2 2 13 4  احساس يكپارچگي    7

2 2 13 5  شناخت    8

2 2 13 6  مكانيسمهاي دفاعي    9

2 2 13 7  توانايي حل مسئله    11

2 2 14  راهبردهاي مقابله    11

2 2 15  راهبردهاي سازشيافته و سازشنايافته    18

2 2 15 1  مقابلهی سازشيافته    19

2 2 15 2  مقابلهی سازش نايافته    19

2 2 16  مقابلهی غيرمؤثر    21

2 2 17  سبكهاي مقابله و نقش آن در بروز بيماريها    21

2 2 18  ويژگيهاي شخصيت و راهبردهاي مقابله    23

2 2 19  تيپهاي شخصيت و راهبردهاي مقابله    25

2 2 20  نظريهی فروپاشي هويت    27

2 2 21  نظریه تکامل و سازگاري رفتاري    28

2 2 22  ووشو    29

2 2 22 1  ساندا    30

2 2 22 2  تالو    31

2 3  پژوهشهای پيشين    31

2 4  نتیجه گیری کلی    35

فهرست منابع و ماخذ    36

منابع فارسی    36

منابع انگلیسی    38

👇محصولات تصادفی👇

جزوه حقوق تجارت 4 پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون دو متغيره پاورپوینت تحلیل عمارت هشت بهشت اصفهان پاورپوینت معرفی بیماری‌ های مقعدی پاورپوینت مفهوم دامپینگ چیست