👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی

هدف از این پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی محلات منطقه 10 شهر تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

10

حجم

212/815 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی محلات منطقه 10 شهر تهران می باشد. پرسشنامه ی پژوهش حاضر با 27 سوال 5 گزینه ای لیکرت بر اساس شاخص آلفای کرونباخ می باشد.

با استفاده از پرسشنامه و به صورت مصاحبه با ساکنان، سنجش کیفیت زندگی ذهنی در محلات منطقه 10 بر حسب میزان رضایتمندی شهروندان انجام می گیرد. کیفیت زندگی ذهنی در سطح هر شاخص و رضایتمندی افراد از هر شاخص با استفاده از آمارهای توصیفی سنجش گردید. روش مقیاس لیکرت، جهت وزن دهی به گزینه های پنج گانه پاسخ به پرسشنامه ها (که شامل گزینه های بسیار راضی، راضی، درحد متوسط، ناراضی و بسیار ناراضی) به کار گرفته شد. 

روش مقیاس لیکرت، جهت وزن دهی به گزینه های پنج گانه پاسخ به پرسشنامه ها (که شامل گزینه های بسیار راضی، راضی، در حد متوسط، ناراضی و بسیار ناراضی) به کار گرفته شد. سپس پاسخ‌های کیفی به رتبه‌های کمّی تبدیل گردید و ارزش عددی برای گزینه‌های آن چنین فرض شد:

طیف لیکرت به کار رفته در پژوهش

گزینه ها    کاملا راضی    راضی    در حد متوسط    ناراضی    کاملا ناراضی

ارزش عددی      1             2                3               4               5

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نارسایی هیجانی بررسی ابعاد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان بررسی مقایسه ای اهلیت در معامله در فقه و قانون مدنی بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات مبانی نظری و پیشینه تحقیق استانداردهاي ساخت و ساز و مديريت بحران شهري