👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان

هدف از این مبانی نظری بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

90

حجم

100/929 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تحقيقات نشان مي دهند كه توجه به رفتار منصفانه، رضايتمندي و روحيه، تواناسازي كاركنان و بهداشت و ايمني آنها بخش مهمي از برنامه هاي مديريت منابع انساني و اداره امور كاركنان را تشكيل مي دهد. از اين رو مدير اداره كاركنان به طور مستمر بايد به فرايند ارتباطات توجه داشته و فعاليتهاي مربوط به ايمني و بهداشت رواني و فيزيكي كاركنان را تحت نظارت قرار دهد. 

منابع سازماني مهمترين بخش هر سازمان محسوب مي گرددو سازمانها در صدد هستند براي بهره وري هرچه بيشتر سازمان خود از منابع انساني خود بهترين استفاده را بنمايند. براي استفاده بهتر از منابع انساني توجه به كيفيت زندگي كاري آنان الزامي به نظر مي رسد. كيفيت زندگي كاري بالا موجب رضايت و بهره وري كاركنان شده و آثار و نتايج مثبت سازماني را به همراه مي آورد. از آن گذشته براي پياده نمودن تعابير نوين سازمان و مديريت (مديريت كيفيت جامع، مهندسي مجدد سازمان و ......) ناگزير به توجه به كيفيت زندگي كاري كاركنان هستيم چرا كه بسياري از مفاهيم اين تئوريها (مشاركت كاركنان، رفتار رهبري به قدرتمندسازي كاركنان و ....) همگي جزء برنامه هاي كيفيت زندگي كاري تلقي مي گردند.

در اين فصل سعي شده است جهت احاطه و آشنايي هر چه بيشتر با موضوع تحقيق و متغيرهاي كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي مطالب و تئوري هاي مربوطه، از منابع مختلف جمع آوري شود. ابتدا در خصوص اهميت عامل انساني در سازمان مطالبي ارائه شده سپس در ارتباط با تعاريف و نظريه ها كيفيت زندگي كاري و در نهايت به موضوعات مربوط به فرسودگي شغلي و مطالعات انجام شده در اين زمينه خواهيم پرداخت و در پايان فصل نتايج تحقيقات پيشين انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول:کليات پژوهش    5

1ـ مقدمه:    5

2-بيان مسئله :    7

3-اهميت وضرورت مسئله:    10

4-اهداف تحقيق:    12

1ـ تعاريف نظري متغيرهاي پژوهش:    14

تعريف عملياتي:    17

کارکنان:    17

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش    19

بخش اول: كيفيت زندگي كاري:    19

تاريخچه مختصر کيفيت زندگي کاري :    20

اهميت كيفيت زندگي كاري:    21

افت كيفيت زندگي کاري و كم كاري :    33

برداشتهاي نادرست از کيفيت زندگي کاري :    36

اهداف برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري    38

مزايا و فوايد برنامه‌هاي بهبود کيفيت زندگي کاري    38

موانع برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري    40

خشنودي توجه به کارکنان و کيفيت زندگي کاري :    41

بهره‌وري و کيفيت زندگي کاري:    42

بخش دوم :فرسودگي شغلي:    44

مرحله تجربي:    47

تعاريف مختلف فرسودگي شغلي:    51

نشانه هاي فرسودگي شغلي:    53

1) تحريك پذيري فزاينده    56

ابعاد فرسودگي شغلي:    56

1-خستگي عاطفي:    57

2-مسخ شخصيتي وبدبيني:    57

3-احساس بي فايده بودن وناکارآمدي :    58

پيشينه پژوهش در جهان:    78

فهرست منابع:   

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی 81 صفحه مقاله رشته عمران با عنوان سیمان و اهمیت برآورد مقاومت سیمان پاورپوینت کتاب هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی دانلود پاورپوینت آبیاری پاورپوینت فرانک لوید رایت و آثارش