👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

هدف از این پروپوزال بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده مراجعه کنندگان به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

48

حجم

177/369 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

آیا انتخاب نوع روش و وسیله جلوگیری از بارداری بر اساس شناخت زنان از وسایل جلوگیری از بارداری می باشد؟ هم چنین گرایش به برنامه‌های تنظیم خانواده ناشی از تغییر در طرز تفکر و افزایش بنیادی آگاهی زوجین می‌باشد یا انتخابی آگاهانه و موقتی است؟ دیگر این که چه تعداد افراد با توجه به شرایطی که دارند روش مناسب برای جلوگیری از بارداری را برگزیده اند؟

 این مطالعه فرصتی فراهم می کند تا عوامل اجتماعی (سن، تحصیلات، تفاوت سنی زوجین و...)، عوامل اقتصادی (شغل، میزان درآمد و...) و عوامل فرهنگی (ترجیح جنسی، ارزش های دینی، رسانه های جمعی و...) را بر روی برنامه های تنظیم خانواده و رفتار باروری بسنجیم و تاثیر زوجین را در تصمیم‌گیری در مورد اندازه خانواده و استفاده از وسایل جلوگیری مورد سنجش قرار دهیم که به لحاظ علمی باعث گسترش و تعیین الگوی روابط مورد مطالعه شود. و به لحاظ عملی (کاربردی) به برنامه‌ریزان و سیاست-گذاران در امر خانواده و بالاخص تنظیم خانواده کمک شایان نماید تا با توجه به فرهنگ حاکم بر منطقه برنامه-ریزی خاصی را ارائه نماید که در جهت هماهنگی با تمایلات و ارزش های فرهنگی آنان باشد و باعث توجه بیشتر پژوهش-های اجتماعی گردد.

  در این فصل به روش تحقیق، متغیرها، ابزار تحقیق، روش استخراج، نمونه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق می پردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می دهد. دکارت روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود (ساروخانی، 24:1381).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه               2

1-2- بیان مسئله      4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق           5

1- 4- اهداف تحقیق                             6

1- 4- 1- اهداف کلی                    7

1- 4- 2- اهداف جزئی                  7

روش پژوهش

4- 1- مقدمه        37

4- 2- روش تحقیق                           37

4- 3- تکنیک تحقیق                       38

4- 4- جامعه آماری                          38

4- 5- حجم نمونه و روش نمونه-گیری                       38 

4- 6- ابزار جمع آوری داده-ها          39

4- 7- روش تجزیه و تحلیل داده-ها                            39

4- 7- 1- آمار توصیفی               40

4- 7- 2- آمار استنباطی            41

4- 7- 3- آزمون مقایسه میانگین-ها                       41

4- 7- 4- آزمون تی مستقل      42

4- 7- 5- آزمون تحلیل یک طرفه واریانس         42

4- 8- تکنیک های بررسی رابطه بین متغیرها          42

4- 9- واحد تحلیل                           43

4- 10- اعتبار      43

4- 11- پایایی      44

4- 12- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                 49

4- 12- 1- متغیر مستقل           49

4- 12- 2- متغیر وابسته            51

منابع                           

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت 49 صفحه پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد عناصر مشارکت در قتل عمد قرارداد مضاربه و شرط ضمان عامل در آن پاورپوینت معماری مدرن متاخر