👈 فروشگاه فایل 👉

ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

230

حجم

244/713 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه درباره جرایم پولشویی و با عنوان ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.

پولشویي به لحاظ ارتباط با مسایل مهم اقتصادي مانند؛ بانك ها، موسسات مالي واعتباري،شركت ها و همچنين جرایم مختلف مانند رشوه اختلاس، كلاهبرداري، مواد مخدر، قاچاق انسان و ربا... اگر پیشگیری نشود، آثار بسيار مخربي بر جامعه بر جاي خواهد گذاشت.فعاليت هاي زير زميني،‌ رانت خواري، زد و بندهاي سياسي و اقتصادي براي چپاول ثروت هاي كشور زياد خواهدشد. هر كسي با استفاده از ضعف قانون يا نظارت، ‌به فكر يك راه حل زيركانه براي جمع آوري هر چه بيشتر اموال در كشور مي شود، براي خود شركت مي زند، مردم را تشويق به سرمايه گذاري مي كند و از اين طريق به منافع شخصي خود خواهد رسيد. در اين حالت اعتماد عمومي به دولت كاسته خواهد شد و دولت هر چه قدر بخواهد ملت را با خود هم عقيده كند، و وابستگي و تعلقش به نظام زياد كند چون مسایل اقتصادي را حل نكرده عاجز مي ماند و تلاش مذبوحانه مي كند.

بيكاري، فساد اداري و اقتصادي در همه جا رونق مي گيرد و عدالت روبه خاموشي مي رود. در اين وضعيت شكاف اقتصادي و طبقاتي بين گروه هاي مختلف و اقشار مردم زياد مي شود و دولت به لحاظ گسترش پولشویي و ارتباط عناصر آن با شركت هاي خارجي و .. حتي در سياست خارجي خود دچار مشكل مي شود زيرا مي بيند كه اگر بخواهد قدم مثبتي بردارد يك عده اي كه در بدنه دولت هستند و منافعشان در معرض خطر قرار ميگرد، كارشكني مي كنند و مانه از يك سياست خارجي مناسب از سوي دولت مي شود.

وضعيت علمي و اقعاً رو به افول خواهد گذشت زيرا همه متوجه مي شوند آن فعاليت علمي موثر است كه در جريانات پولشويي بتواند موثر واقع شود و دست اندركاران پولشويي آن را تحويل بگيرند و در كارهايشان آن را به جريان بيندازند و از نظر آن ها مفيد باشد. دانشجويان خلاق و با پشتكار انرژي خود را صرف مسائلي مي كند كه بتوانند، از قافله پولشویي عقب نمانند و هر چه بيشتر به ذخيره پول و ثروت بينديشند.

فهرست مطالب

چکيده    2

مقدمه    4

1-1. بیان مساله تحقیق    8

1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13

1-3.پرسشهای تحقیق    14

1-4.فرضيه هاى تحقيق    14

1-5.اهداف انجام تحقیق    15

1-7.ساختار تحقیق    16

فصل اول:کلیات تحقیق    17

مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18

گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21

گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37

گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41

مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46

مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54

گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57

گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64

گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68

گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69

مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73

گفتار اول.عنصر قانوني    73

گفتار دوم.‌عنصر مادي    74

گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88

گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89

گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96

گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98

مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103

گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103

گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105

گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106

گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107

گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109

گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111

مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113

گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119

گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121

گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144

گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150

گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    153

گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    156

گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    158

گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    160

گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    165

مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    170

گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    170

گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    171

گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    177

گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    183

مبحث سوم.راهكارها واقداماتپيشگيرانه جرایم پولشویی    188

پيشگيري ازجرم،    188

گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    189

گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    192

گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197

گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    200

بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    204

بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    206

بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    208

مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    213

مآخذ    228

-منابع فارسی    228

ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...:    229

-منابع انگليسي    234

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی سازمانی ارزیابی عملکرد شعب سازمان با تحلیل پوششی داده ها پرسشنامه تعیین تاثیر خرید استراتژیک بر توسعه تامین کنندگان و عملکرد تدارکات کالا صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال