👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

هدف از این پروپوزال شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

183/866 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 این پروپوزال در مورد زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک و با عنوان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد

در اين تحقيق با شناسايي نقاط مشترک دو مدل و نيز بررسي اختلافات آنها به عنوان مجهول ، مدل توسعه يافته اي به منظور افزايش سرعت پاسخگويي زنجيره تأمين و کاهش هزينه بالاي توليد در سازمان  ارائه مي شود . از آنجايي که موفقيت سازمان توليدي شام شام به توانايي اين شرکت در ارائه محصولات  با هزينه اي پايين و انجام سريع آن وابسته است، و نيز تشکيل يک زنجيره تأمين ناب به تنهايي و نيز زنجيره تأمين چابک به تنهايي جوابگوي اين عمليات نمي باشد و هچنين درصورت تأخير درانجام اين عمليات منجر به نارضايتي مشتريان و از دست دادن فروش و ايجاد هزينه هاي بالايي براي سازمان مي گردد لذا ايجاد همزمان زنجيره تأمين ناب و چابک جوابگومي باشد.

پژوهش حاضر، براساس هدف كاربردي  است. 

از سويي ديگر، از نظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي (رابطي از نوع همبستگي) است. 

تحقيق حاضر از نظر مكاني، داراي خصوصيات كتابخانه‌اي و ميداني (پيمايشي يا زمينه ياب) است.

در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه ی مدیران و کارکنان شرکت شام شام شیراز می باشد . کل جامعه آماری بالغ بر 220 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 136 نفر محاسبه گردید. برای تقسیم پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و از تعداد پرسشنامه تقسیم شده 130  پرسشنامه برگشت داده شد.

فهرست مطالب

چکیده            

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه    

بیان مساله         

اهميت موضوع        

اهداف تحقیق    

فرضیه های تحقیق    

قلمرو تحقيق    

تعاریف و مفاهیم اصطلاحات    

روش تحقیق

مقدمه    

روش پژوهش     

محيط پژوهش    

جامعه ی آماری، نمونه ی آماری    

ابزار گردآوری داده ها    

روش گردآوری داده ها    

روش تجزیه و تحلیل داده ها    

محدودیت های پژوهش    

محدودیتهای کلی تحقیق    

محدودیتهای خاص تحقیق    

خلاصه 

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی نظریات مرتبط با سلامت روانی و عوامل موثر در آن شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392 پاورپوینت رابطه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری و ارزش بازار