👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

94

حجم

85/611 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

   معامله‏اي كه در آن خطر باشد، معامله غرري محسوب مي‏شود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرري كه از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعيفي كه عرف توجّهي به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهي عقد غرري مي‏توان گفت: عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن ـ كه ناشي از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبيع و ثمن) و يا جهل به صفات و يا شك و ترديد نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالي در معامله است. 

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ي غرر را بررسی میکنیم.

سپس مباني قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معيار تشخيص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسيم غرر در مورد معامله و بيع اشياي معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم. 

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2

1-2-1-مفهوم غرر    2

1-2-2-تعريف لغوی    2

1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    5

مقایسه    8

ج ) تعريف برگزيده    11

1-2-4-موارد غرر    12

احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13

کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    14

2-1-1-قرآن    15

2-1-2-سنّت:    21

2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    28

2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    31

2-1-3-اجماع    34

2-1-4-عقل    36

بناي عقلا    37

سيرهی مسلمين    37

2-2-مباني قاعدهی غرر    38

2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39

2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعريف معامله    43

2-3-2-قلمرو غرر    44

2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46

نتيجه    51

2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56

2-5-1-1- تعريف عرف    56

2-5-2-جايگاه عرف در فقه    57

2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    63

2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    70

2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    73

2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    79

2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بيع اشياي معدوم    84

2-7-1-آراي فقهای امامیه    85

2-7-1-آرای فقهای شافعی    86

2-7-3-بررسي ادله    87

فهرست منابع    90

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با برخي از آزمونهای آماری (همراه با مثالهای تشریحی) نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه پاورپوینت بازاریابی کروی چیست جزوه درسی سیر اندیشه ها در شهرسازی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضافه بار اطلاعاتي وب