👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت

هدف از این مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه فردوسی مشهد با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

248/680 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

اجرای این تحقیق به شناخت ما از میزان استفاده مدیران دانشگاه فردوسی از سبک رهبری معنوی و سطح فاصله قدرت در این دانشگاه کمک می کند.هدف از این مبانی نظری پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت می باشد.

ظهور مجدد مفهوم فرهنگ در تحقیقات آموزش عالی را باید در گرایش دانشمندان علوم اجتماعی به بررسی فرهنگ سازمانی جستجو کرد. مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان یک عنصر اساسی در مطالعات مؤسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است ( مظفری و همکاران،1386).

فاصله قدرت را در فراگردهای مدیریت و رهبری سازمان ها نیز می توان مشاهده نمود. در این حالت فاصله قدرت به درجه تمرکز اختیارات، رهبری و تصمیم گیری نسبت داده می شود. در فاصله قدرت بالا به رؤسا اجازه اعمال قدرت داده می شود.هدف رهبری معنوی ایجاد چشم انداز و ارزش های متناسب و شایسته در بین افراد، تیم های قدرت و تمام سطوح سازمانی، و سرانجام پرورش سطوح بالایی از تعهد و بهره وری در سازمان می-باشد. 

فهرست  مطالب

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                     

الف : مرور مبانی نظری پژوهش             11

          طبقه بندی هافستد              11

  تعاریف رهبری          .15

  نظریه های رهبری              16

   رهبری اخلاقی           19

         چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت      .       21

  رهبری معنوی           .23

  رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی            27

  رهبری معنوی در سازمان های آموزشی        .29

  رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی)        30

   مرور تحقیقات انجام شده            .32                      

         استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش       .

        فهرست منابع      

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی          26

نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی            .32

جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد          .38

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه انگیزش کاری کارکنان پورتر و لالر با نمره گذاری، روایی و پایایی پاورپوینت بررسی مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداری راستین پاورپوینت تحلیل طراحی بیمارستان ارتوپدی کودکان پاورپوینت ضوابط و استاندارد طراحی موزه پاورپوینت بررسی اهميت ريزمغذيها و راهكارهاي كنترل كمبود آنها