👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

هدف از این پایان نامه بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

195

حجم

228/430 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف این پایان نامه بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی می باشد که در سه فصل ارائه شده است: فصل اول به کلیات پایان نامه می پردازد.فصل دوم با عنوان راههای اثبات و مجازات زنا می باشد و فصل سوم نیز بررسی شهود و اقرار در زنا می باشد.

مجازاتهای اسلامی به 4 دسته حدود، دیات، قصاص و تعزيرات تقسیم شده‎اند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصي بر آنها حکم‎فرمایی می‎کند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا می‎باشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شده‎اند.

قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا به طور کامل از آراء فقهای امامیه و در بعضی موارد نیز همچون تعداد دفعات اقرار در زنا از روایات و احادیث مستندی تبعیت نموده است. نتیجه قابل ذکر دیگر اینکه تبعیت قانونگذار در قوانین کیفری مورد بحث غالباً از قول مشهور فقها بوده است. و در این بین سهم فقهای معاصر بسیار مشهود و قابل توجه می باشد.در قانون مجازات اسلامی آراء و دیدگاههای امام خمینی(ره) به دلیل آشنایی بهتر و اشراف بیشتر ایشان با عصر حاضر و مسائل و مشکلات موجود تأثیرات به سزایی گذاشته است. 

اهداف پایان نامه حد زنا به شرح زیر است:

بررسی و مطالعه تحقیق در خصوص جایگاه حد زنا و منابع و مبانی آن در فقه امامیه 

بررسی و مطالعه و تحقیق در خصوص جایگاه حد زنا در قانون مجازات اسلامی 

بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

چكيده    1

مقدمه    2

فصل اول: کلیات

1- كليات    5

1-1- طرح تحقيق    5

1-1-1- بيان مسأله    5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق    11

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق    11

1-1-4- اهداف تحقیق    12

1-1-5- سوابق تحقیق    12

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق    18

1-1-7- روش تحقيق    19

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات    19

1-2- معنا و مفهوم زنا    19

1-3- تحليلي فقهي بر ماهيت زنا    21

1-3-1- اقوال فقهاء    24

1-3-2- ادله قول مشهور    28

1-3-3- اشكالات وارده به ادله مشهور    29

1-3-4- پاسخ به اشكالات فوق    30

1-3-5- نتيجه بحث    30

فصل دوم: راههای اثبات و مجازات زنا

2- راههای اثبات و مجازات زنا    23

2-1- آیات قرآنی پیرامون راههای اثبات زنا    23

2-1-1- آیات قرآنی پیرامون شهادت شهود    23

2-1-1-1- آیه 15 سورة نساء    23

2-1-1-1-1- مفردات آیه    24

2-1-1-1-2- احکام فقهی آیه    24

2-1-1-1-2-1- طریقه اثبات زنا    24

2-1-1-1-2-2 وجوب استشهاد در مقام اتهام    26

2-1-1-2- فلسفه چهار شاهد در زنا    27

2-1-1-3- شرایط شهود زنا در قانون مجازات اسلامی    29

2-1-1-3-1- شرایط عام و کلی شهود زنا    30

2-1-1-3-2- شرایط خاص    32

2-1-2- آیات قرآنی پیرامون اقرار    36

2-1-2-1- آیه 11، سورة ملک    38

2-1-2-1-1-مفردات آیه    38

2-1-2-1-2-احکام فقهی آیه    38

2-1-2-1-3- شبهات دلالتی در آیه و پاسخ به آنها    40

2-1-2-2- آیه 81، سورة آل عمران    40

2-1-2-2-1- مفردات آیه    41

2-1-2-2-2- احکام فقهی آیه    42

2-1-2-3- آیه 102، سورة توبه    43

2-1-2-3-1- احکام فقهی آیه    43

2-1-2-3-2- خصوصیات اقرار کننده در زنا    45

2-1-2-3-3-صراحت اقرار    46

2-1-2-3-4- نصاب و دفعات اقرار    47

2-1-2-3-5- انکار یا عدول از اقرار در زنا    48

2-1-3- آیات قرآنی پیرامون علم قاضی    50

2-1-3-1-آیه 26، سورة ص    50

2-1-3-2- آیات 44، 45، 47، سوره مائده    51

2-1-3-3- آیه 49، سورة مائده    52

2-1-3-4- آیه 65، سورة نساء    52

2-1-3-5- آیه 105، سورة نساء    53

2-1-3-6- آیه 2، سورة نور    54

2-1-3-7- دلایل اعتبار علم قاضی در اثبات زنا در قوانین موضوعه    56

2-2- آیات قرآنی پیرامون مجازات زنا    60

2-2-1- تفسیر آیة 15، سورة نساء    60

2-2-1-1- مفردات آیه    62

2-2- 2- تفسیر آیة 16، سوره نساء    65

2-2-2-1- مفردات آیه    67

2-2-3- آیة 2، سورة نور    68

2-2-3-1- مفردات آیه    69

2-2-4- شرایط وجوب حد تازیانه از منظر قانون مجازات اسلامی    72

2-2-5- شرایط احصان در رجم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی    78

2-2-6- اجرای علنی مجازات زنا از نظر قرآن    81

2-2-7- زنای مستوجب قتل    83

2-2-8- اقسام حد زنا    84

2-2-8-1- زنا با محارم نسبی    85

2-2-8-1-1 حکم محارم رضاعی نسبی    87

2-2-8-2- زنا با زن پدر    88

2-2-8-3- زنای غیر مسلمان با مسلمان    89

2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان    90

2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان    91

2-2-8-4- زنای به عنف    92

2-2-9- دیه ازاله بکارت و مهر المثل    92

2-2-10- احکام تعدد و تکرار در زنا    93

2-2-11- مجازات زنا در شریعت‌های دیگر    95

فصل سوم: بررسی شهود و اقرار در زنا

3- بررسی شهود و اقرار در زنا    73

3-1- اقرار در اثبات زنا    73

3-1-1- بیان اقوال    74

3-1-2- مفاد ادله    79

3-1-2-1- مقتضای قاعدة باب    79

3-1-2-2- مقتضای ادله    80

3-1-3- دو روایت مربوط به قذف    91

3-2- شهادت بر زنا    98

3-3- برخی «شروط اختصاصی شهادت بر زنا»    107

3-3-1- اشتراط رؤیت به نحو مخصوص    107

2-3-2- مساله اول: اشتراط مشاهده در شهادت برزنا    115

2-3-3- اشتراط مشاهده به نحو مخصوص و رؤیت ذکر در فرج    120

2-3-4- محور دوم: اشتراط اتصال شهادت    123

2-3-5- مسألة اول: اشتراط اجتماع شهود در لحظة حضور    125

2-3-6- مسأله دوم: اشتراط اجتماع شهود در لحظة اقامه    129

نتيجه گيري    142

پيشنهادات    144

منابع    145

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران پاورپوینت تحلیل موزه ی دل باروکو مکزیک مبانی نظری و پیشینه تحقیق جغرافیای سیاسی و ویژگیهای جغرافیایی پاورپوینت رابطه معماری و سينما در عصر مجازی شدن