👈 فروشگاه فایل 👉

دیدگاهها و نظریه های رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

دیدگاهها و نظریه های رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

هدف از این پایان نامه بررسی دیدگاهها و نظریه های رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

61

حجم

71/136 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی دیدگاهها و نظریه های رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن می باشد که در آن پس از تعریف و تاریخچه رضایت شغلی به انواع آن می پردازیم . در ادامه عوامل موثر بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن دیدگاهها و نظریه های رضایت شغلی تشریح می شوند.

عوامل موثر بر رضایت شغلی 

     ایجاد رضایت شغلی در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصول نتیجه مطلوب می شوند بسا یک عامل فرد در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد .عواملی از قبیل :میزان درامد،نقش و ماهیت کارو جایگاه اجتماعی ان ،وجهه و اعتبار سازمانی ، ارتقاء شغلی ، ایمنی شغلی ، عدم ابهام در نقش ، شرایط فیزیکی کار ، ساختار و فرهنگ سازمانی و ارتباط با همکاران ، توجه به ویژگیهای شخصیتی فرد ، ارزیابی عملکرد ، تناسب ، انعطاف ، نواوری و رویکردها و...و همچنین نتیجه تحقیقات نشان می دهد که بین ویژگیهای شخصیتی و رضایت شغلی رابطه مستحکمی وجود دار د .

نوجوانانی که عموماً دارای ویژگی های شخصیتی مثبت هستند یعنی بشاش خشرو و دوست داشتنی باشند در اینده از کار خود رضایت بیشتری خواهند داشت (رابینز ، ترجمه پارسائیان و اعرابی ، 1380) . مقیمی (1385) بیان می دارد مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است .

فهرست مطالب    

رضایت شغلی    

تاریخچه ی رضایت شغلی    

اهمیت رضایت شغلی    

انواع رضایت شغلی    

عوامل رضایت شغلی    

جورج و جونز چهار عامل اساسی را در میزان و سطح رضایت شغلی مؤثر می دانند :    

رضایت شغلی و عملکرد شغلی    

رضایت شغلی و غیبت کارمندی    

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    

دیدگاهها و نظریه های رضایت شغلی    

نظریه هرزبرگ    

نظریه انگیزشی    

نظریه اختلاف    

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو    

نهضت روابط انساني    

عوامل موثر بر رضایت شغلی    

عوامل سازمانی    

خط مشی ها و سیاست های سازمانی:    

عوامل محیطی    

رضایت شغلی در ورزش

فهرست منابع و ماخذ    

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی رهبری مورفی 1992 پروپوزال نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخصهای ورشکستگی شرکتها در ایران پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری پاورپوینت بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات