👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه 47 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه 47 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

47

حجم

248/607 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه می باشد. در ابتدا چارچوب نظری احساس تعلق به مدرسه در بخش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه  پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه در پژوهش های داخلی و خارجی به تفکیک ذکر شده اند.

احساس تعلق به مدرسه به عنوان اعمالی که باعث سازگار شدن دانش آموز در انجام یک فعالیت یا مکان خاص می شود و به دنبال آن احساس وابستگی به افراد، موضوعات و محیط های مختلف را در پی دارد تعریف شده است. این اعمال باعث افزایش احساس راحتی، خوب بودن و کاهش اضطراب دانش آموز می شود (کارچر[۱]، ۲۰۰۳).تعلق به مدرسه یعنی ادراک دانش آموزان از اینکه در محیط مدرسه توسط همکلاسی ها مورد پذیرش و حمایت واقع می شوند و در نتیجه رضایت و تعلق به مدرسه دارند ( روسر[۲]، ۱۹۹۶).

با توجه به اینکه مفهوم احساس تعلق به مدرسه دارای کاربردهایی در حیطه های مختلفی از علوم مانند جامعه شناختی، روانشناسی و پزشکی می باشد، لذا تعاریف متعددی از احساس تعلق به مدرسه وجود دارد و توافق چندانی روی مفهوم آن وجود ندارد. تعاریف موجود درباره احساس تعلق به مدرسه به چندین دسته تقسیم می شود که یکی از عمومی ترین دسته ها تعاریف زیست بوم شناسانه با مبتنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد احساس تعلق به مدرسه به صورت عمومی برای توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنها با محیط مدرسه تعریف می گردد (مک نلی[۳]، ۲۰۰۲)

نمونه پیشینه تحقیق احساس تعلق به مدرسه

ابولقاسمی، حکیم زاده، و درانی (1393) در پژوهشی به بررسی مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمند(مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان پرداختند. نتایج تحقیق بیان کننده این بود که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معناداری وجود دارد و دانش آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزه پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه (به همراه شش مولفه آن) بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی این شهر بودند.

فهرست مطالب

1-6. تعريف متغیرها    2

1-6-1.  تعاریف مفهومی    2

1-6-2. تعاریف عملیاتی    3

فصل دوم    4

2-4. احساس تعلق    4

2-4-1. نظریه های احساس تعلق    7

2-4-1-1. نظریه آدلر    7

2-4-1-1-1. علاقه اجتماعی    7

2-4-1-1-2.  سبک زندگی    9

2-4-1-2. نظریه آبراهام مازلو    10

2-4-1-3. نظریه ویلیام گلاسر    12

2-4-1-3-1. گلاسر و نظریه نیازها    14

2-4-1-4. نظریه بالبی    15

2-4-1-4-1. دلبستگی    16

2-4-1-4-1-1. موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟    17

2-4-1-4-2. انواع دلبستگی    20

2-4-1-4-3. ثبات دلبستگی    23

2-4-2. احساس تعلق در نوجوانی    25

2-5. بررسی پژوهشها    26

2-5-1. بررسی پژوهش های خارجی    26

2-5-2. بررسی پژوهش های داخلی    32

منابع    34

الف: منابع فارسی    34

ب.منابع  انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هنجاریابی آزمون پیشینه پژوهش و چارچوب نظری خودپنداره تحصیلی پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی مقاله ترجمه شده یک مدل چند دوره ای مکانیابی و تخصیص برای زنجیره تأمین خون در شرایط اضطراری مبانی نظری ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان