👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان

هدف از این پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان شرکت بیمه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

0/20 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

عدم رضایت مشتریان که از عدم رضایت شغلی کارکنان نشات می گیرد باعث بی اعتبار شدن شركتهاي بيمه می گردد. از جمله پيامدهاي مثبت رضايت شغلي كاركنان در سازمان هاي مشتري مدار مانند شركتهاي بيمه ،جلب رضايت مشتريان است. بديهي است رضايت مشتريان در روي آوردن به شركتهاي بيمه   نقش اساسي دارد و عامل اصلي رشد و شكوفايي آن به شمار مي آيد.

به همين دليل، مديريت شركتهاي بيمه  بايد وجوه و ابعاد و عوامل تأثيرگذار رضايت مشتريان  شركتهاي بيمه را شناسايي كند تا بر آن اساس اقدا مها و مداخله هاي مقتضي به عمل آورد(دادخواه،1388،ص54).  لویس و بومز جزء اولین کسانی باشند که کیفیت خدمات را ملاك اندازه گیري اینکه، تا چه اندازه سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان تطابق به طور پیوسته مطابق یا فراتر از انتظارات مشتریان » دارد تعریف کرده اند .همچنین مورو کریدون کیفیت را تعریف میکنند. در حقیقت، به دلیل ویژگی تفکیک ناپذیري خدمات، کارکنان در تماس با مشتري و « عملکردن خدماتی که به آنان ارائه میشود، نقش اساسی ایفا میکنند(ساعت چیان و همکاران،1390،ص3).

سازمانها به منظور جلوگیري از مشکلات رفتار ي پیش روي نیروي انسانی، لازم است به تعهد سازمانی بخصوص ابعاد هنجاري و مستمر که ناشی از عوامل بیرونی محیط کار است، عنایت ویژهاي مبذول فرمایند. در این راستا، به منظور ارتقاي کیفیت کلی خدمات، به ویژه قابلیت اطمینان و تضمین کیفیت، باید اقدام به افزایش تعهد هنجاري از طریق تأکید بر ارزشها و مأموریتها ي سازمان و گزینش و استخدام افراد بر این اساس نمایند.(امیری ،1387،ص4).باتوجه به مطالب بیان شده در این تحقیق به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و رضایت مشتری در شرکت های بیمه شهرستان رشت می پردازیم.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1)  مقدمه    1

1-2) بیان مساله    2

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    4

1-4) اهداف تحقیق    5

1-5) سوالات تحقیق    6

1-6)  چهارچوب نظری تحقیق    7

1-7) فرضیه های تحقیق    7

1-8-1)تعاریف نظری متغیرها    8

1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها    8

1-9) قلمروتحقیق    10

3-2) فرایند اجرای تحقیق    

3-3) روش تحقیق    

3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری    

3-4-2)  حجم نمونه    

3-5) ابزار گردآوری داده ها    

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه    

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها    

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد اصول طراحی شهری خیابانها و میادین با بررسی فرآیند و اسناد طراحی پاورپوینت تحلیل خانه OLS اشتوتگارد مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی پاورپوینت بررسی شیوه آذری حمام ، خانه و آب انبار