👈 فروشگاه فایل 👉

کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به آن

هدف از این پایان نامه بررسی مدل ها و مولفه های کارآفرینی سازمانی با تاکید بر موانع آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

50

حجم

407/267 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد کارآفرینی سازمانی است که کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به آن تشریح خواهد شد.در ابتدا در مورد کارآفرینی و امواج و انواع آن صحبت می شود.مدل های معروف کارافرینی کامل تشریح می شوند.فرآیند کارآفرینی سازمانی و موانع و محدودیت های آن بررسی می شود . در آخر نیز بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی آورده می شود.

مطالعات متعددی نیاز به بازآفريني و كاراتر ساختن و مؤثرتر ساختن دولت و وارد ساختن ساز و کارهای بازار به بخش دولتي، بهبود خلاقيت و توسعه فرهنگ هاي ريسك پذير را مورد بحث و بررسي قرار داده اند و بدين ترتيب اصطلاح كارآفريني سازماني بخش دولتي را معرفي كرده اند. به همين ترتيب، كارآفريني سازماني نيز شاخص ها و موضوعات متعددي را شامل مي شود و در نتيجه تحت تأثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد. بنابراين، ضروري است تا ضمن شناخت و دسته بندي اين عوامل، وضعيت مطلوب و مناسب آنها براي ارتقاي كارآفريني سازماني مورد بررسي قرار گيرد (حسین پور و زارعی وش، 1389، 173). كارآفريني در حل تعدادي از مشكلات همچون افزايش سريع رقباي جديد، ايجاد حس بي اعتمادي نسبت به شيوه هاي مديريت سنتي در سازمان ها، خروج بهترين نيروي كار از سازمان ها و اقدام آنها به كارآفريني مستقل ايجاد شده است.

 كارآفريني سازماني اقدامي است كه اگر سازمان بخواهد به رشد خود تا بينهايت ادامه دهد، ضروري است. ضرورت كارآفريني سازماني عمدتاً ناشي از ناسازگاري و واكنش كند سازمان هاي متوسط و بزرگ نسبت به تغييرات روزافزون، سريع و پيچيده و نامطمئن محيط است. با توجه به اهميت بحث كارآفريني سازماني در دنياي امروز، در ايران به بحث كارآفريني (به ويژه در سازمان هاي دولتي) توجه كمتري شده و زمينه هاي مورد نياز براي آن فراهم نشده است. با توجه به اينكه بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته جهان طي 25 سال گذشته با انجام تحقيقات گسترده و بكارگيري اين مقوله توانسته اند به پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي نائل گردند، ضرورت دارد كه در ايران نيز تحقيقات هدفمندي در اين زمينه صورت گيرد تا بتوان مسائل و مشكلات را شناسايي و با ايجاد الگوها و مدل هاي علمي براي پياده سازي اين فرآيند در سطح سازمان هاي دولتي از مزاياي آن در توسعه همه جانبه كشور استفاده نمود (حسین پور و زارعی وش، 1389، 174).  

با توجه به تاکیدی که بر اهمیت کارآفرینی سازمانی صورت گرفته است، تحقیق حاضر بر آن است تا تاثیر عوامل موثر را بر آن بررسی نماید. بدین منظور از مدل ارائه شده در تحقیق «فینی و همکاران» (2012) استفاده گردید.

فهرست مطالب

2-1- مقدمه    17

2-2- کارآفرینی    17

2-3- ویژگی های کارآفرینان    18

2-4- سه موج در کارآفرینی    20

2-5- انواع كارآفريني    23

2-6- کارآفرینی سازمانی    23

2-7- مدل هاي كارآفريني سازماني    26

2-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن    26

2-7-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك    27

2-7-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران    28

2-7-4- كارآفريني سازماني تامپسون30

2-8- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني    31

2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی    32

2-10- موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني    34

2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی    37

2-11-1- انگیزش    38

2-11-2- مهارت های فردی    39

2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده    40

2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده 40

2-11-5- نگرش    41

2-11-6- هنجارهای ذهنی    42

2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده    42

منابع و مآخذ

الف- فارسی    

 ب- انگلیسی    

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های پیشبرد فروش 45 صفحه دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی یک قرن با صنعت نفت در ایران (از 5 خرداد 1287- اکتشاف نفت در ایران تا اسفندماه 87-افتتاح فازهای 9 و 10 پارس جنوبی) پاورپوینت طرحواره معیارهای سرسختانه