👈 فروشگاه فایل 👉

مدل ها و مولفه های کارآفرینی سازمانی با تاکید بر موانع آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدل ها و مولفه های کارآفرینی سازمانی با تاکید بر موانع آن

هدف از این پایان نامه بررسی مدل ها و مولفه های کارآفرینی سازمانی با تاکید بر موانع آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

102

حجم

250/17 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مدل های كارآفريني سازماني

كارآفريني سازماني  به معناي توسعه شايستگي ها و فرصت ها در درون سازمان از طريق تركيبات گوناگون منابع جديد است.كارآفريني درون سازماني به عنوان سيستمي تعريف مي شود كه ظرفيت خلاق مديران وكل نيروي كار در سازمان را افزايش داده و قابل بهره برداري مي سازد. اين سيستم ازطريق توسعه حوزه ها و واحدهاي سازماني و هم چنين توسعه محصولات و خدمات،سازمان را در جهت تعيين و دستيابي به اهداف كارآفرينانه حمايت مي كند، منابع را شناسايي و آماده بهره برداري مي سازد و براي دستيابي به رشد توليد و سود، بهترين عرضه كنندگان و مشتريان را در درون و خارج سازمان مي يابد198-204): (Elango; et al;  : 2007.

کارآفريني سازماني عبارتست از مجموعه تلاشهايي براي توسعه مزيت‌هاي رقابتي سازمان از طريق نوآوري و تغييرات معني‌دار و نيز موازنه رقابت در يک صنعت مي‌باشد(فری یرا ، 2002: 2).مدل‌هاي مختلفي براي کارآفريني ارائه شده است که از آن ميان به چهار مدل معروف که نسبت به بقيه اهميت بيشتري دارند اشاره مي‌شود:

1.الگوي كارآفريني سازماني کورنوال و پلرمن 

كورنوال و پرلمن  معتقدند که اصول کارآفريني سازماني به سازمانهاي انتفاعي و بخش خصوصي محدود نمي‌شود، بلکه مي‌توان همين فرآيندها را در قبال سازمان‌هاي غيرانتفاعي و غير دولتي نيز به کار برد (کورنوال و پلرمن  ،1990: 217 به نقل از قلي پور و همکاران،1387: 117). الگوآنها چارچوب كارآفريني سازماني را بر مبناي مديريت راهبردي نشان مي‌دهد. آنها بر اساس رويکرد مديريت راهبردي، چهارچوب کارآفريني سازماني را چنين توصيف مي‌کند:

اطلاعات ورودي از محيط داخلي و خارجي سازمان به تشخيص و ارزيابي فرصت‌هاي جذب بازار کمک مي‌کنند و به دنبال آن دورنما، مأموريت، هدفها و استراتژي‌ها تعيين و سپس اجرا مي‌شوند.

فهرست مطالب

مقدمه    2

1-4چارچوب نظری    6

1-5مدل تحقیق    10

1-7تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی    12

مقدمه    18

2-1مفهوم کارآفرینی    19

2-2تاريخچه کارآفريني    20

2-3ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی    23

2-4انواع کارآفرینی    24

2-5فرآیند کارآفرینی سازمانی    26

2-6تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی    28

2-7ویژگی های سازمان های کارآفرین    29

2-8گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان:    30

2-9مدل های كارآفريني سازماني    32

2-10مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی    41

2-11موانع کارآفرینی سازمانی    52

2-12پیشینه تحقیق    66

منابع

فهرست جداول

جدول(2-1) موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک    55

جدول(3-1)مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع داخلی    81

جدول(3-2) مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع محیطی    82

جدول(3-3)مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع برآيندي    82

فهرست شکل ها

شکل(1-1) مدل موانع کارآفرینی سازمانی تحقیق    9

شکل (2-4) مدل کارآفرینی آنتونیک و هیسریج(علی اکبر فرهنگی ،513،1386)    38

شکل(2-5)  مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش(احمد پورداریانی،163،1386)    40

شکل(2-6) مدل کارآفرینی تامپسون(مقیمی،122،1383)    41

شکل(2-7)موانع کارآفرین سازمانی امیر سبهانی(1391)    58

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی در دانش آموزان 41 صفحه برون سپاری فعالیتها؛ دلایل و مزایا ان، ضرورت آسیب شناسی برون سپاری و تفاوت آن با مفاهیم مشابه ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی با نگاهی کارکردی در سازمان حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نقش آن در مدیریت ریسک بنگاه پاورپوینت تعریف اقامتگاه در قانون