👈 فروشگاه فایل 👉

ساختار سازمانی و بررسی ابعاد و انواع آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساختار سازمانی و بررسی ابعاد و انواع آن

هدف از این تحقیق ساختار سازمانی و بررسی ابعاد و انواع آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

50

حجم

156/703 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ابعاد ساختار سازماني

در تعيين ابعاد ساختاري،‌ عوامل زيادي را شمرده اند و اين عوامل با توجه به ديد و نگرش انديشمندان داراي تنوع زيادي است. شايد اگر محققين در نظر بگيرند كه چرا عواملي كه برمي‌شمارند، جزو ابعاد ساختاري است،‌ از تنوع و تعدد اين ابعاد كاسته خواهد شد (بلکبورن  ،1982).

از جمله اين عوامل مي توان به اجزاي اداري، استقلال، تمركز، پيچيدگي، تفويض اختيار، تفكيك، رسميت، تلفيق، حرفه اي گرايي، حيطه نظارت، تخصص گرايي، استاندارد سازي و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودي اشاره كرد (رابینز  ،1987) كه اكثر نظريه پردازان سازماني از ميان آنها روي سه بعد؛ تمركز، رسميت و پيچيدگي اتفاق نظر دارند (فرای و سلوکوم ،1984). ابعاد ساختاري بيانگر ويژگي هاي دروني سازمان هستند و شدت يا ضعف هر كدام از اين سه بعد در شكل گيري كلي ساختار سازماني مؤثر است. لازم به ذكر است كه عوامـل فوق الذكر بطور مستقيم يا غيرمستقيم در اين سه بعد مستتر هستند و عدم توافق انديشمندان روي اين عوامل از نحوه تعاريف عملياتي آنان نشأت مي گيرد.

فهرست مطالب

مقدمه    17

2-1) ساختار سازماني    18

2-2) ابعاد ساختار سازماني    19

2-2-1) پیچیدگی     20

2-2-1-1) تفکیک افقی     20

2-2-1-2) تفکیک عمودی     21

2-2-1-3) تفکیک جغرافیایی     21

2-2-2) رسمیت     22

2-2-3) تمرکز     23

2-3) تعيين كننده هاي ساختار    24

2-3-1) استراتژی    24

2-3-2) اندازه سازمان     25

2-3-3) تکنولوژی    25

2-3-4) محیط     26

2-3-5) قدرت – کنترل    26

2-4)انواع سازماندهی    26

2-4-1) سازماندهی بر مبنای وظیفه    26

2-4-2)سازماندهی بر مبنای محصول    27

2-4-3) سازماندهی بر مبنای مشتری(ارباب رجوع)      27

2-4-4) سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی     28

2-4-5) سازماندهی بر مبنای فرایند    28

2-5) انواع ساختار سازماني    28

2-5-1) ساختار مكانيكي    29

2-5-2)ساختارهاي ارگانيكي    29

2-16) ادبیات تحقیق    

2-16-1) تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور    

2-16-2)تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با حقوق معلولان در سازمان ملل و کنوانسيون جهانی حقوق افراد دارای معلوليت پاورپوینت مهندسی ارزش پرسشنامه سنجش میزان اضطراب تجربه شده افراد در برابر ارزیابی منفی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 53 صفحه پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری