👈 فروشگاه فایل 👉

مشکلات مربوط به جانبازان و اقدامات اصلاحی انجام شده

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشکلات مربوط به جانبازان و اقدامات اصلاحی انجام شده

هدف از این تحقیق مشکلات مربوط به جانبازان و اقامات اصلاحی انجام شده می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

43

حجم

94/542 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق مشکلات مربوط به جانبازان و اقدامات اصلاحی انجام شده می باشد.

بعد از اتمام جنگ و وجود معلولیتهای ناشی ازآن و آثارروانی آنها امکان افزایش مشکلات ومسائل روانی در رابطه با جانبازان بطورروشن وجود دارد. شخصی که دچارنقص عضوی می شود معمولاً دیگرهمانند گذشته انجام بسیاری ازکارها برایش میسر نخواهد بود و ازاین جهت با مشکلات خاصی روبرو می گردد. مطالعه درباره مشکلات متعدد جانبازان به منظوربرنامه ریزیهای کوتاه مدت و درازمدت درابعاد پزشکی ، اجتماعی، روانی و اقتصادی آنان صورت می پذیرد. 

حادثه ای که منجربه معلولیت می گردد ، دگرگونی درشیوه سازگاری و درنتیجه برخورد متفاوت با کلیه مسائل ومشکلات را بدنبال می آورد . یکی از منابع معدودی که به بررسی مشکلات ناشی ازمعلولیت جانبازان پرداخته است چنین می گوید : برای افراد سالم ، حتی تجسم وتصورناشی ازمعلولیت مشکل است هریک ازکارهای ساده وعادی روزمره که انجام آن برای افراد سالم مستلزم هیچگونه صرف اراده وبرنامه ریزی نیست برای فرد معلول مشکل بزرگی است . برای اینکه افراد سالم بتوانند بخش کوچکی ازمشکلات بسیار معمولی و روزمره معلولان را درک کنند ، کافی است بکوشند فعالیتهای ساده مانند لباس پوشیدن ، توالت رفتن ، .... را تنها با یک دست یا یک پا یا بدون خم کردن زانو و پشت انجام دهند . 

ازسوی دیگر عواملی چون مشکل بازگشت دوباره به کار و حرفه و فعالیت اجتماعی قبلی ، عدم امکان زندگی با افراد خانواده به شکل گذشته ، مشکلات در رابطه با فعالیتهای جنسی ، ممکن است فرد را دچار بحران و شرایط روحی قراردهد که فکر کند سعادت زندگی را از دست داده است و درارزیابی خود به این نتیجه برسد که مهارتها و استعدادهای او مورد تهدید قرار گرفته و انسان به درد نخوری شده است . همچنین اعتماد به نفس خود را از دست می دهد بدین معنی که نسبت به تغییرات خود وعکس العملها و برخوردهای دیگران نسبت به خود می اندیشد و ذهن او انباشته از این توجهات می شود تا آنجا که اعتماد به نفس وی تحت شعاع قرار گرفته وتقلیل می یابد و توانایی عملکرد را ازدست می دهد .

ناتوانی فیزیکی علتی برنیاز او به دیگران می شود و این به مرور وابستگی به دیگران را در اوتقویت می نماید و این وابستگی نوعی احساس حقارت برای او ایجاد می کند چرا که نمی تواند مانند گذشته مستقل باشد . در نتیجه تصویری که فرد نسبت به خود دارد تغییر می کند . از نظرروانی ، کسانی که به علت نقص جسمانی یا مشکلات اجتماعی ویا هردوعلت قادربه کار وفعالیت نباشند، مشکلاتی هم برای خودشان وهم برای خانواده یشان ونیزبرای اجتماع ایجاد خواهند کرد و انواع فشارهای روحی به شخص وارد خواهد شد مسائل روانی – اجتماعی بخش مهمی از مجموعه مشکلات این افراد را تشکیل می دهند ، بی توجهی به این مسائل گاه مشکلات عدیده ای را برای فرد بوجود خواهد آورد که نا توانی های حرکتی و جسمانی اورا تحت الشعاع قرار خواهد داد (اسلامی نسب ، 1372) .

فهرست مطالب

جنگ10

معلولیت10

تاریخچه معلولیت و نگرش به آن11

جانبازی درایران12

سازمان های متولی امور جانبازان14

مشکلات مربوط به جانبازان15

اقدامات اصلاحی انجام شده در رابطه با جانبازان18

نقش ورزش در خودباوری جانبازان21

نحوه خدات رسانی به جانبازان در ایران 22

ب- سوابق پژوهش 

مطالعات مربوط به معلولین و جانبازان در خارج و داخل کشور

منابع فارسی 

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی 25 صفحه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر توسعه آینده بازار ارگانیک پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران پروپوزال ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم