👈 فروشگاه فایل 👉

طلاق به درخواست زوجه از دیدگاه فقهای اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

طلاق به درخواست زوجه از دیدگاه فقهای اسلامی

طلاق به درخواست زوجه از دیدگاه فقهای اسلامی مورد بحث این پایان نامه طلاق می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

50

حجم

46/427 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چکیده پایان نامه طلاق

این پایان نامه در مورد طلاق به درخواست زن در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی می باشد. در بخش اول  مفهوم طلاق خلع و اجبار و اختیار زوج در پذیرش آن بیان می شود.بعد از آن طلاق در فرض عسر و حرج زوجه و وکالت زوجه از زوج در طلاق مورد بررسی قرار می گیرند.در بخش بعد به تبیین موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران میپردازیم.طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت ، مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن ، وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق  بخشهای دیگری است که در این پایان نامه طلاق به آنها پرداخته می شود.

طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی

زن و مرد در ایجاد عقد نکاح در برابر یکدیگر و حقوق و مسئولیت هایی دارند در تبصرۀ شش ماده واحده یکی از شرایط پرداخت اجرت المثل ویا نحله به زن ، عدم سوء اخلاق و رفتار و عدم تخلف از وظایف همسری داشته شده است اگرچه از مصادیق آن مشخص شده است اما با توجه به عرف و موازین فقهی و حقوقی می توان به برخی از مصادیق آن اشاره نمود.

1.    سرقت از اموال شوهر

2.    فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر

3.    داشتن رابطۀ غیر مشروع

4.    خروج از منزل بدون اجازه

5.    مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی

6.    اشتغال له مشاغل خلاف قانون

7.    اشتغال به مشاغلی که منافی حق شوهر باشد

8.    اشتغال به مشاغلی که منافی حیثیت خانوادگش و اجتماعی شوهر باشد 

9.    می توان محکومیت های جزایی به هر شکل را به عنوان سوء اخلاق محسوب داشت

10.    ضرب و جرح توسط زوجه

اما از وظایف همسری برای زوجه عبارتند از:

تمکین، حسن معاشرت که وظیفۀ طرفین می باشد، همکاری در تشدید مبانی خانوادگی، این وظایف نوعاً در مواد قانونی مطرح میباشد.گرچه رویکرد قانون گذار به بحث ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق در خانواده می باشد. اما به نظر می رسد به علت عدم استفاده از ظرفیت های فقهی و مسألۀ استیفاء این قانون به اهداف مورد نظر است نیاورده است.رجوع به مبانی فقهی و حقوقی راجع به مسألۀ اجرت المثل و استیفاء است که می تواند به عنوان راهکار صیانت از حقوق زناند خصوصاً زنان مطلقه باشد پس می توان گفت که با برداشتن جامع و منطبق با شرایط جامعه از منابع فقهی و حقوقی به ساختار مناسب از قوانین رسید که در سایۀ آن روابط عادلانه و افراد جامعه تنظیم و از امنی های اجتماعی جلوگیری شود. 

فهرست مطالب

طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی    

3-1- طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی    

3-1-1- اقوال فقها    

3-1-1-1- مفهوم طلاق خلع و اجبار و اختیار زوج در پذیرش آن    

3-1-1-2- طلاق در فرض ادا نکردن حقوق واجبه زوجه و عدم امکان اجبار به ادای آن    

3-1-1-3- طلاق در فرض عسر و حرج زوجه    

3-1-1-4- وکالت زوجه از زوج در طلاق    

3-1-1-5- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران و تبیین آن    

3-2- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت    94

3-2-1- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن    

3-2-2- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق    

3-2-3- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق:    

نتیجه گیری    

پیشنهاد    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله پرسشنامه بررسی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک پاورپوینت پارادايمها و مكاتب شكل گيري استراتژي و برنامه ريزي استراتژيك پاورپوینت زندگینامه و آثار لویی کان