👈 فروشگاه فایل 👉

پروتکل درمانی آموزش مادران براساس نظریه دلبستگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروتکل درمانی آموزش مادران براساس نظریه دلبستگی

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی و کاربردی مادران براساس نظریه دلبستگی برای کاهش اضطراب کودکان

مشخصات فایل

تعداد صفحات

39

حجم

44/374 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی مادران براساس نظریه دلبستگی برای کاهش اضطراب کودکان همراه با برنامه کاربردی، فعالیت های کارگاهی

پروتکل درمانی آموزش مادران براساس نظریه دلبستگی برای کاهش اضطراب کودکان:

پيوست شماره 1 : جلسات پروتکل درمانی آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی و تشریح کامل انها

پيوست شماره 2 : برنامه كاربردي آموزش مادران ( مبتني بر نظريه دلبستگي )

پيوست شماره 3 : فعاليت هاي كارگاهي 

همراه با هدایای زیر:

آزمون اضطراب زانك (S.A.S) 

دياگرام ابعاد رابطه باز و بسته

منابع برنامه آموزشي مادران 

نمونه مورد بررسی شامل ۲۴ دانش آموز دختر دبستانی منطقه ۲ تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه ۱۲ نفر آزمایش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانک در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمایش با برنامه آموزش بر مبنای نظریه دلبستگی آموزش دیدند. بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی و کاهش اضطراب کودکان رابطه معنادار وجود دارد .

چگونگي و زمان اجراي پيش آزمون و پس آزمون 

پس از انتخاب اعضاي گروه هاي آزمايش و كنترل دو هفته پيش از اجراي برنامه آموزش مادران پيش آزمون    ( اضطراب زانك ) از دو گروه آزمايش و كنترل گرفته شد و پس آزمون نيز دو هفته پس از اتمام كامل آموزش مادران از دو گروه گرفته شد .

توضيح مختصر جلسات آموزش مادران 

جلسه اول : ....................

جلسه دوم : آموزش ايجاد روابط باز و هميارانه 

روابط باز هميارانه ، كه در آن هيجانات به طور مستقيم تبادل گردد  باعث مي شود در كودك نسبت به والد اطمينان حاصل شود . 

جلسه سوم : .........................

جلسه چهارم : افزايش خود آگاهي مادران و شناخت ويژگي هاي مورد نياز براي پرورش كودك با دلبستگي ايمن 

 آموزش جهت افزایش خود آگاهی مادران و آشنایی با صفات مورد نیاز مادر تا بتواند کودک به مديريت عواطف و توانايي كنترل هيجانات خودشان دست يابند .

جلسه پنجم : .................

جلسه ششم :آموزش تعادل در ارتباطات و کنترل ارتباطات با توجه به هدف جلسه پنجم     

آموزش و آگاهي از زمان شروع و نحوه ارتباطات بين مادر و فرزند و شناخت از ايجاد الگوهاي فعال دروني در كودك براي ايجاد ارتباط ديگران 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازگاریهای بافت همبند در ورزش پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر رضایت از بانکداری الکترونیک اهمیت سرمایه فکری و ابعاد آن پاورپوینت استرداد شکایت چیست فایل ماشین کاری قطعه کار با نرم افزار مسترکم (Mastercam) به همراه جی کدهای CNC