👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی و آثار آن بر عملکرد و موفقیت سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی و آثار آن بر عملکرد و موفقیت سازمان

هدف از این پایان نامه بررسی مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی و آثار آن بر عملکرد و موفقیت سازمان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

65

حجم

157/584 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه مسئولیت پذیری اجتماعی : بعد از تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین بیان نظریه های مسئولیت پذیری اجتماعی به بررسی مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد و موفقیت سازمان می پردازیم.

مقدمه پایان نامه مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی

مقدمه 

امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدي روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهاي اقتصادي و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهاي اخلاقی و هم ارزشهاي مالی سازمان است.عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی براي خط مشی گزاران عمومی و مدیران و ذینفعان سازمانی شده است(مارس ، 2000). باربارا  در سال 1994 بیان میدارد که شاید عملکرد اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان گردد، اما این یک دلیل محدود براي اعمال عملکرد اجتماعی سازمانی محسوب میگردد و دلیل وجود اعمال مذکور فراتر از اینهاست(باربارا و دیگران،1994).

لازم است که یک مدیر بداند چه کاري از نظر اخلاقی واجتماعی درست است و بدون اینکه کار سازمانش را دچار مشکل کند آنرا انجام دهد(گایلا ، 1991). مدیران امروزی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفۀ خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند. مدیران باید از جزءنگري و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند(الوانی، 1378).اندیشمندان زیادي تلاش کردند تا چارچوبهاي نظري را جهت طراحی و ارزیابی نقش و اثرات سازمان در جامعه توسعه دهند اما یک عدم اجماع در معناشناختی، چارچوب ساختاري، گفتمان و همچنین ارزیابی در این خصوص دیده میشود که لازمست یک کانون و محوریتی جهت سامان به این تعدد معنایی، تعریف و شناسایی گردد. سازمان وجامعه هرکدام به سطح بالائی از مفاهیم ونظریات بنیادي دست یافته اند و زمان آن رسیده که با ایجاد تعامل میان این مقولات به اصول مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی رسید. (جان ، 2006).

مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی

مسئولیت پذیری اجتماعی دارای چندین مدل مختلف و رایج می باشد که در زیر هر کدام مورد بررسی قرار می گیرند

مدل ریچارد هیکس:

 ریچارد هیکس در یک تقسیم بندی، پاسخگویی را در شش بعد مورد بررسی قرار می دهد:

1-     پاسخگويي مديريتي: اين پاسخگويي در برابر مدير ارشد يا مدير بالادست صورت مي گيرد؛

2-    پاسخگويي سياسي: اين پاسخگويي در برابر نهادي است كه مشروعيت سياسي آن سازمان است؛

3-     پاسخگويي مالي: مديران سازمان در مقابل وجوهي پاسخگو هستند كه بابت اجراي طرح يا پروژه دريافت مي كنند؛ 

4-     پاسخگويي عمومي: مديران سازمان دولتي در برابر شهروندان يا نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند؛

5-     پاسخگويي حرفه اي: در مقابل همكاران متخصص و حرفه اي خود پاسخگو هستند؛

6-     پاسخگويي قانوني:  اين پاسخگويي در برابر مراجع قضايي صورت مي گيرد.

در بين پاسخگويي هاي ذكر شده ، مبنا ي فلسفي مسئوليت اجتماعي، پاسخگويي و تعهد اخلاقي است كه اين تعهدات را مي توانيم به سه دسته تقسيم بندي كنيم :

الف - تعهدات اخلاقي فردي؛

ب - تعهدات اخلاقي سازماني؛

ج - تعهدات اخلاقي عمومي.

فهرست مطالب

2-1- مقدمه:    7

مسئولیت پذیری اجتماعی    9

2-2-1 مقدمه    9

2-2-2- تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی    10

2-2-3- نظریات مسئولیت اجتماعی    13

2-2-4- تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی    16

2-2-4-1- مسئولیت اجتماعی در سال های 1950 تا 1960    18

2-2-4-2- سال های 1970 تا 1980    22

2-2-4-3- 1990 به بعد    29

سیر تکامل CSR    35

2-2-5- آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان    35

افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن    35

التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی نفعان    36

افزایش درآمد، سود آوری و بهبود مزیت رقابتی    36

استفاده از مزایای چندگانگی    37

کاهش هزینه های ناشی از کنترل    38

بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات    38

افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان    39

2-2-6- عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی    40

2-2-7- حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی    40

2-2-8- شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جهان    41

جدول 2-1) شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح دنیا بر گرفته از سایت اخلاقیات و کسب و کار    42

2-2-9- مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی    42

2-2-9-1- فلمینگ در سال 2002 مسئولیت اجتماعی را دارای 4 بعد دانسته است که شامل:    43

2-2-9-2-    مدل مسئولیت اجتماعی ریچارد هیکس:    44

2-2-9-3-    مدل مسئولیت اجتماعی 4 بخشی کارول    45

2-2-9-4-    مدل مسئولیت اجتماعی دنیسون    46

2-2-9-5- مدل مسئولیت اجتماعی ارزیابی مسئولیت پذیری با توجه به ارزش های اسلامی    46

2-2-9-6- مدل مسئولیت اجتماعی بارکر    47

2-2-9-7-    مدل مسئولیت اجتماعی پورتر و کرامر    47

2-2-9-8- مدل مسئولیت اجتماعی وود    47

2-2-9-9- مدل مسئولیت اجتماعی مارک اورلیخی    48

2-2-9-10- مدل مسئولیت اجتماعی هاپکینز    48

2-2-9-11-  مدل مسئولیت اجتماعی چامیلا پریرا    49

2-2-9-12-    مدل مسئولیت اجتماعی 3C-SR    

تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی    50

2-4-1- مقالات بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی    50

2-4-2- مدل تحقیق    52

منابع

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری رابطه مهارتهای مدیریت تنوع فرهنگی و سطح مشارکت اجتماعی پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت و ایمنی در آزمایشگاه و محیطهای صنعتی پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 19 (تركيبهاي تجاري) پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن پاورپوینت همه چیز در مورد بتن های سبک