👈 فروشگاه فایل 👉

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

هدف از این مقاله دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

22

حجم

0/504 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته حقوق

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

چکیده

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به‌وسیلۀ دادگاه‌هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می‌‌شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشد. استقلال و بی‌طرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین، و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری به‌شمار می‌آیند. تکلیف افشا، حق جرح داور، درخواست ابطال رأی داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور به‌عنوان تضمین‌های رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری می‌باشند. در این پژوهش چگونگی و تضمین‌های رعایت اصول دادرسی به‌منظور تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری به شیوۀ توصیفی– تحلیلی بررسی شده است.

کلیدواژه ها

ابطال رأی داور

استقلال

بی‌طرفی

رفتار مساوی

جرح داور

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اعمال اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

1. نظریۀ اعراض مطلق

2. نظریۀ نمایندگی

3. نظریۀ تفکیک بین داوری اختیاری و اجباری

اقسام اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

1. اصل مساوات در رفتار با طرفین

مفهوم مساوات در رفتار داور با طرفین

تفاوت استقلال و بیطرفی

2. اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری

مفهوم رسیدگی ترافعی

ارکان رسیدگی ترافعی

تضمینهای دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

تضمینهای پیش از صدور رأی

نتایج

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی پرسشنامه ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارکنان با رضایت مشتریان مبانی نظری توسعه کشاورزی پیشینه سفالگری در ایران مقاله ترجمه شده احساس کودکان از تاثیرشان بر خریدها: نقش الگوهای ارتباط پدر و مادری