👈 فروشگاه فایل 👉

رویکردهای نظری رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

رویکردهای نظری رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن

هدف از این تحقیق پایان نامه رویکردهای نظری رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

43

حجم

209/454 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق پایان نامه رویکردهای نظری رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن می باشد.

نتایج مطالعات آرسلان، هموتا و آسلو (2010) نشان داد که بین عزت نفس و رضایت از زندگی همبستگی مثبتی وجود دارد. بزرگمهر و سلیمی (2012) به این نتیجه رسیدند که تنهایی عاطفی یک پیش بینی‌کننده‌ی  قوی منفی برای رضایت از زندگی است. مطالعات رضاپور و همکاران  (1389) نشان داد که دینداری از طریق اثر بر اضطراب، افسردگی، نشانه‌های جسمانی و کنشوری اجتماعی بر رضایت از زندگی تأثیر دارد.

نتایج مطالعه‌ی  مالکوک(2010) نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله  نقش مهمی در توضیح بهزیستی ذهنی بازی می‌کند. روان نژندی  پیش بینی کننده‌ی  منفی و برونگرایی  و باوجدان بودن  پیش بینی کننده مثبتی برای بهزیستی ذهنی است.  پژوهش کجباف، سجادیان، کاویانی و انوری(1390) نشان دهنده‌ی  این است که سبک زندگی اسلامی و شادکامی بارضایت از زندگی رابطه‌ی  مثبت و معناداری وجود دارد. مطالعه‌ی  احدی نریمانی، ابوالقاسمی و آسیایی (1388) نیز نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی رابطه‌ی  مثبت معنادار وجود دارد.

افرادی که بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی بالایی دارند، بیشتر علاقه‌مندند در اجتماع نقشی به عهده بگیرند، وقت فراغت پرشورتری برای خود ایجاد کنند و در فعالیت‌های عمومی بیشتر شرکت کنند. دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و عمدتاً دارای هیجان‌های مثبت‌اندوازارزیابی مثبت رویدادهای در حال وقوع استقبال می‌کنند. در مقابل افرادی که بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی پایینی دارند، شرایط و رویدادها را نامطلوب ارزیابی کرده و به همین دلیل هیجانات نامطلوب مثل اضطراب، افسردگی و پرخاشگری را بیشتر تجربه می‌کنند (داینر،2000).

فهرست مطالب

تعریف نظری رضایت از زندگی

تعریف عملیاتی رضایت از زندگی

بخش اول: رضایت از زندگی    4

آغاز توجه به بهزیستی    4

تعریف بهزیستی    5

ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف    6

تعریف رضایت از زندگی    7

عوامل مرتبط با رضایت از زندگی    9

رضایت از زندگی و نوجوانی    14

رویکردهای نظری رضایت از زندگی    15

پیشینه پژوهشی درباره رضایت از زندگی    21

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری 49 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی 56 صفحه پاورپوینت گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Arvopart استونی پاورپوینت تدوین استراتژیهای مدیریت دانش