👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه کمال گرایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه کمال گرایی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

80

حجم

110/197 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری کمال گرایی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

مهمترین ویژگی های کمال گرایی داشتن اهداف بلند پروازانه، جاه طلبانه، مبهم و دست نیافتنی و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است. همچنین اعتقاد بر این است که مشکلات سازگاری افراد کمال گرا ناشی از وجود ویژگی های زیر است:

-    توجه انتخابی و تعمیم افراطی شکست ها.

-    ارزیابی سختگیرانه از خود و گرایش به اندیشه همه یا هیچ.

-    نیاز شدید به موفقیت ـ پرهیز از انتقاد دیگران و دوری جستن از آشکار شدن عیب ها و نقص ها.

-    فراگیر نمودن معیارهای شخصی غیر واقعی در سراسر حوزه های رفتاری ـ چشم داشت های زیاد از خود و دیگران.

-    احساس ستیزه و خواری نسبت به خود و دیگران به دلیل برآورده نشدن انتظارات و توقعات.

-    فراگیر نمودن افراطی شکست ها ـ چشم داشت احترام از دیگران در همه حال به دلیل منصف ، درستکاری ، وظیفه شناس دانستن خود.

-    ناتوان بودن از درخواست کمک از دیگران حتی نزدیک ترین دوستان خود.

-    وانمود کردن به استقلال فکری و عاطفی ـ اشتباه راگناه نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار عواقب شوم آن را کشیدن(شولتز، به نقل از خوشدل، 1385).

فهرست مطالب

تعریف نظری کمال گرایی

تعریف عملیاتی کمال گرایی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کمال گرایی

2 –1-1. مفهوم کمال گرایی    4

2 -1-2. رویکردهای کمال گرایی    6

2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856)    6

2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885)    7

2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870)    9

2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902)    10

2-1-2-5. نظریه اریک اریکسون)1990-1902)    11

2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925)    12

2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897)    13

2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913)    13

2-1-2-9.  نظریه فریتزپرلز(1970-1893)    15

2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو    16

2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا    18

2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام    19

2–1-3. رویکردهای درمانی    19

2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی    19

2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار    22

2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی    23

2–1-3-3 رویکرد درمانی انسان گرا    24

2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی    25

2–1-3-5.  رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی    26

2–1-3-6.  دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی    27

2–1-4. ابعاد کمال گرایی    28

2–1-5. انواع کمال گرایی    34

2–1-5-1  هاماچک(1978)    34

2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار    34

2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور    35

2–1-5- 2.تری ـ شورتو همکاران (1995)    36

2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002)    36

2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا    37

2–1-7. علل کمال گرایی    38

2- 1-8.  دانش آموزان کمال گرا    39

2-1-9.  عوامل خانوادگی مؤثر در ایجاد کمال گرایی    40

2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده    41

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی    41

ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه.    49

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان کانر با نمره گذاری، روایی و پایایی پروپوزال سرسختی روانشناختی در زنان پروپوزال تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین نقش سیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش آگاهی مخاطبان در كاهش آلودگی هوا(از نظر كارشناسان محیط زیست و رسانه) پاورپوینت تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان