👈 فروشگاه فایل 👉

مسؤولیت مدنی دولت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مسؤولیت مدنی دولت

در این مقاله مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند‏

مشخصات فایل

تعداد صفحات

40

حجم

0/74 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسؤولیت مدنی دولت

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی ‏اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد ‏شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا ‏بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟  

در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و سپس مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرند.‏

کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت کارمندان

جبران خسارت 

مقدمه

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این ‏قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله می¬ورزد، ممکن است اعطای حق ‏مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران ‏خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی ‏که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ‏ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت ‏عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.‏در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان ‏دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.‏

‏ 

فهست مطالب

مسؤولیت مدنی دولت 1

چکیده 2

کلیدواژگان 3

‏ پیشگفتار 4

‏1.‏ ‏1.                  مفاهیم و پیشینه 5

‏1.1.            مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 5

‏1.2.            مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی 7

‏1.3.            مفهوم خطای کارمند 8

‏1.‏ ‏2.                  مبانی مسئولیت مدنی 11

‏2.1.            نظریة تقصیر 12

‏2.1.2. اخلاق گرایی 13

‏-      گسترش مسئولیت‏های قراردادی 14

‏-                    استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 15

‏-      تغییر در مفهوم تقصیر 15

‏2.2.            نظریة تضمین حق 16

‏2.3.            نظریة خطر 18

‏2.4.            قاعدة لاضرر 20

‏2.5.            قاعدة اتلاف 22

‏«امور ذیل موجب ضمان قهری است:...اتلاف، تسبیب...»‏ 23

‏2.6.            قاعدة علی الید(ضمان قهری)‏ 23

‏2.7.            استیفاء 24

‏2.7.1. استیفاء از عمل غیر 25

‏2.7.2. استیفاء از مال غیر 26

‏2.8.   مسقطات ضمان 27

‏2.8.2. استیمان 29

‏1.‏ ‏3.                  مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 30

‏3.1.            مسئولیت حکومت به جای کارمند 30

نتیجه‏گیری 34

منابع 35

منابع فارسی 35

منابع عربی 36

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب رایانه ای 27 صفحه بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده آرک مدلArch model vol2-3 پاورپوینت وظایف شورای نگهبان و حیطه اختیارات این مرجع