👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی خشنودی شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی خشنودی شغلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

41

حجم

113/265 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی خشنودی شغلی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

(اسمیت 1969) خاطر نشان کرد که حوزه وسیعی از فعالیت های مدیریت، در خصوص انتخاب و گمارش کارکنان، آموزش و مشاوره شغلی و... است که مبتنی بر توجه به نگرش ها و رفتار کارکنان می باشد. همچنین یکی از مهمترین نگرش های کاری خشنودی شغلی کارکنان می باشد که توجه به آن بسیار مهم می باشد.  پس به طور کلی درکی جامع از اینکه نگرش ها چه هستند و چه ارتباطی با رفتار دارند، اهمیت دارند. از میان نگرش های کاری، بر دو نگرش ویژه تاکید شده است : خشنودی شغلی و تعهد (زرقانی، 1385).

در عمل پژوهشگران و مدیران اغلب خشنودی شغلی را به عنوان کامروایی نیازهای فرد در شغل یا موقعیت کار تعریف می کنند. به علاوه توجه بیشتر معطوف به کامروایی جنبه های خاصی از شغل فرد و شرایط و موقعیت حول و حوش آن است. باید در نظر داشت که مفهوم خود شغل بسیار پیچیده است. شغل ابعاد گوناگونی دارد که می تواند شامل : ماهیت کار ـ سرپرستی ـ همکاران ـ حقوق و فرصت برای ارتقاء مقام باشد. در واقع رضایتی که فرد از شغل خویش دارد میزان خشنودی وی در ارتباط با ابعاد مختلف شغلش می باشد (سیف، 1381).

میان ایفای نقش و نگرش از دید روان شناسی اجتماعی رابطه ی بسیار نزدیکی وجود دارد. آن زمانی که فرد با پیش زمینه های مثبت، به گزینش یک شغل بپردازد به طور مسلم در کار خود تا اندازه ی زیادی موفق خواهد بود و بر عکس نگرش منفی می تواند پیامد های ناگواری را در پی داشته باشد. به ویژه در جامعه ای که میان آموزش و تولید رابطه ای پایدار وجود ندارد اغلب افراد به کارهایی گماردهمی شوند که از سر ناچاری آن را برمی گزینند، پس با پیش زمینه ی منفی به انجام وظیفه ی محوله ی خود می پردازند. این امر به ویژه در زمانی نمود بیش تری می یابد که فرد از لحاظ حقوق و مزایا و امکانات رفاهی در سطح بسیار پایینی قرار داشته باشد. به طور قطع بیش تر کارکنان و مستمری بگیران ثابت جامعه قدرت خریدشان همواره در اندازه‌ی قابل توجهی پایین تر از سطح جریان عمومی قیمت‌هاست و همواره شکاف و  فاصله ی ژرفی میان این دو جریان وجود دارد. همین امر عدم تعادل میان دستمزدها و هزینه ی کالا و خدمات موردنیاز برای معیشت را تشدید کرده و آثار سوء آن به صورت کاهش انگیزش کارکنان و افت بهره وری در جامعه آشکار می شود. 

فهرست مطالب

تعریف نظری خشنودی شغلی

تعریف عملیاتی خشنودی شغلی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی

خشنودی شغلی

2-10. تعاریف خشنودی شغلی

2-11. عوامل تعیین‌كننده‌ی رضایت شغلی

2-11-1. میزان چالش گری

2-11-2. برابری حقوق و مزایا

2-11-3. شرایط مناسب كاری

2-11-4. همكاران مساعد

2-12. نظریه ها

2-12-1. نظریه کامروایی نیازها

2-12-2. نظریه گروه مرجع

2-12-3. نظریه انتظارات

2-12-4. نظریه برابری

2-12-5. نظریه ارزش

2-13. عوامل مربوط بر خشنودی شغلی

2-13-1. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به عوامل محیطی     

2-13-2. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به متغیرهای شخصی

2-16. تحقیقات انجام گرفته

2-16-1. سوابق داخلی 

2-16-2. سوابق خارجی

2-17. جمع بندی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری شناختی 47 صفحه پاورپوینت طراحی محیط و منظر ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA بررسی ارزیابی عملکرد در ایران و جهان و نقش و اثربخشی آن در سازمان بررسی هنر و معماری باغ ایرانی و نماد شناسی سبز در آن